รัฐบาลควรเร่งดำเนินการตามแผนการ

เขากล่าวในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการประมงท้องถิ่นใน 22 จังหวัดพร้อมกันนี้ได้ยื่นคำร้องขอให้นายกฯ นายประยุทธจันทร์โชจังผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด คำร้องระบุความต้องการเจ็ดฉบับและกำหนดให้รัฐบาลตอบภายในเจ็ดวัน ความต้องการที่สำคัญคือรัฐบาลไม่ให้สัตยาบัน C188 และรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการประมง คาดว่าอุตสาหกรรมนี้สั้นโดยประมาณ 50,000 คน

ตามคำร้องรัฐบาลควรอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายทำงานในภาคนี้เป็นเวลาสองปีโดยการลงทะเบียนตัวเองและได้รับเอกสารประจำตัวที่เกี่ยวกับการประมง นอกจากนี้รัฐบาลควรเร่งดำเนินการตามแผนการที่ระบุไว้ในการซื้อเรือประมงจากชาวประมงที่ต้องการขายต่อหน้ากฎระเบียบใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้น สมาคมประมงแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความสำคัญกับความต้องการ